Archiwum miesięczne wrzesień 2015

PAMIĘTAJ! Ignorantia legis excusat neminem – nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy (nie usprawiedliwia); nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów. Ignorantia legis non excusat (również ignorantia legis non exculpat,łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem) –  pokrewna doignorantia iuris nocet oznaczająca, że nikt nie może szukać usprawiedliwienia w nieznajomości prawa  Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) Co wynika dla Ciebie ważnego…

Close