Archiwum kategorii Dziecko i prawo

Jak wiecie sprawy rodzinne, w tym w szczególności sprawy związane z Dziećmi są mi szczególnie bliskie i drogie.     W ramach akcji "Mama, tata,tablet" znalazłam i polecam krótki film, zwłaszcza rodzicom. Poznaj nowy gatunek - Homo tabletis! Czyta Krystyna Czubówna. Link do filmu umieszczam poniżej.

WARTO WIEDZIEĆ, że  27 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego, uzupełniająca wcześniej wprowadzone zmiany w zakresie procedur ochrony małoletnich świadków przestępstw, o bezwzględny obowiązek przeprowadzania przesłuchania dzieci w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniach (art. 185d k.p.k.). Wprowadzona zmiana oznacza, iż obecnie przesłuchanie dzieci w trybie art. 185a i 185b kpk  może być przeprowadzone wyłącznie w pomieszczeniach…

UWAGA : Od 1 listopada o 100 zł wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego. Będzie wynosiło 674 zł. Wyższy będzie też zasiłek rodzinny i niektóre dodatki do niego. BEZ ZMIAN pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. BECIKOWEGO), wynoszące 1 922 zł na osobę. MPiPS przypomina, że kolejne etapy wzrostu kwot zasiłku rodzinnego…

Close