Archiwum tagów prawa dziecka

WARTO WIEDZIEĆ, że  27 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego, uzupełniająca wcześniej wprowadzone zmiany w zakresie procedur ochrony małoletnich świadków przestępstw, o bezwzględny obowiązek przeprowadzania przesłuchania dzieci w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniach (art. 185d k.p.k.). Wprowadzona zmiana oznacza, iż obecnie przesłuchanie dzieci w trybie art. 185a i 185b kpk  może być przeprowadzone wyłącznie w pomieszczeniach…

Close